dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

برای استفاده از سایر امکانات به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

download with google play
manamo direct download
ترجمه متن اصلی
عنوان:برج قدرت

متن مکالمه:

گوینده: یه شب تاریک و طوفانی بود. توماس سوان در میخانه محبوب خودش بود، به اسم the Duck and Whistle.

اون داره نقش کینگ ریچارد رو در نمایشنامه ریچارد سوم شیکسپیر تمرین میکنه.

توماس: نام پادشاه برج قدرت است... هووم.

میتونم آروم اجراش کنم: نام پادشاه برج قدرت است... یا عصبانی: نام پادشاه برج قدرت است...

پیشخدمت: بفرمایید آقای ویل، آقای توماس، دو تا آبجو دیگه.

توماس: ویل، این خط رو چطوری بازی کنم؟

انگیزه ریچارد در اینجا چی هستش؟

ویلیام: توماس، توماس، تو متوجه نیستی؟ پادشاه ریچارد داره به جنگ میره.

ارتش مخالف 6 یا 7 هزار تا نیرو داره.

توماس: این خیلی زیاده!

ویلیام: ریچارد نمیترسه. اون سه برابر این تعداد سرباز داره.

توماس: بیست هزار نفر - ارتش بزرگیه!

ویلیام: بله، ولی ریچارد یه چیز قدرتمند تر از حتی بزرگترین ارتش داره.

اون نامش رو داره: پادشاه ریچارد. این نام اون رو قوی و قدرتمند میکنه.

باعث میشه مردم عادی از اون بترسن و بهش احترام بذارن.

توماس: بنابراین نام پادشاه ریچارد مثل یه برج قدرتمند هستش...

ویلیام: دقیقا. دشمن های ریچارد این قدرت رو ندارند.

توماس: بنابراین این جمله نیاز به اعتماد به نفس و قدرت داره.

ویلیام: بله. این نمایش در مورد قدرت هستش - و اینکه مردم برای بدست آوردنش چه کار میکنند. بیا تمرین کنیم.

من Norfolk هستم، فرمانده شما. شش یا هفت هزار نفر در بیشترین توان.

توماس سوان به عنوان ریچارد سوم.

چرا، گردان ما سه برابر حساب میشود. بعلاوه، نام پادشاه برج قدرت است.

که میتونن اونها بهش تکیه کنن بر خلاف ارتش مقابلشون.

ویلیام: خودشه! کارت عالی بود! به سلامتی این میخورم. یه لیوان دیگه آبجو!

پیشخدمت: بفرمایید آقا.

گوینده: ما اونهارو اینجا رها میکنیم.

در ریچارد سوم، یا من دوست دارم بهش بگم، نمایشنامه مافیا،

پادشاه ریچارد هرکسی که بین اون و قدرت مطلقی که اون میخواست ایستاده بود به قتل میرسونه،

از جمله پرنس ولز، برادرش کلرنس، میسترز ریورز، وان و گری، لرد هیستینگز، دو پسر از پادشاه ادوارد چهارم - و همسر خودش!

البته این روزا دیگه لازم نیست خانوادت رو بکشی تا به عنوان برج قدرت شناخته بشی - فقط باید قوی باشی، بشه روت حساب کرد، مورد اعتماد باشی، و خوب باشی در مواقع بحران.

مثل فوتبالیست دیود بکهام که میگه:

کلیپ 1: الکس فرگوسن برای من مثل پدر بود. اون برج قدرت بود.

کلیپ 2: شوهر من برج قدرت بود وقتی من اون عمل را داشتم - اون واقعا به خوبی از من مراقبت کرد.

پیشخدمت: آقای ویل، یه پیام از همسرتون.

گفته اگر تا 5 دقیقه دیگه خونه نباشی، دیگه خودتو اذیت نکن هیچوقت بیای خونه.

توماس: دوباره غل و زنجیر قدیمی ها؟ بیخیال ویل، یه آبجو دیگه بزن!

ویلیام: هوووم... آبجو خوردن، یا نخوردن: مسئله این است.
Title:A tower of strength.

Conversation text:

Narrator: It was a dark and stormy night. Thomas Swann is in his favourite pub, the Duck and Whistle.

He's rehearsing the role of King Richard in Shakespeare's Richard III.

Thomas: The King's name is a tower of strength... Hmmm.

I could play it quietly: The King's name is a tower of strength... or angrily: The King's name is a tower of strength...

Barmaid: Here you go Mr Will, Mr Thomas, two more ales.

Thomas: Will, how should I play this line?

What is Richard's motivation here?

Will: Thomas, Thomas, don't you understand? King Richard is about to go into battle.

The opposing army has six or seven thousand men.

Thomas: That's a lot of men!

Will: Richard is not afraid. He has three times that number of soldiers.

Thomas: Twenty thousand men - that's a big army!

Will: Yes, but Richard has something more powerful than even the greatest army.

He has his name: King Richard. That name makes him strong; powerful.

It makes ordinary people fear and respect him.

Thomas: So the name King Richard is as strong as a tower...

Will: Exactly. Richard's enemies don't have that.

Thomas: So this line needs strength and confidence.

Will: Yes. This play is about power - and what people will do to get it. Let us rehearse.

I am Norfolk, your general. Six or seven thousand is their utmost power.

Thomas Swann as Richard III

Why, our battalion trebles that account. Besides, the King's name is a tower of strength

Which they upon the adverse party want.

Will: You have it! Well done! I'll drink to that. Another jug of ale!

Barmaid: Here you are, sir.

Narrator: We'll leave them there for now.

In Richard III, or as I like to call it, the Mafia play,

King Richard murdered everyone that stood between him and the absolute power that he wanted,

including the Prince of Wales, his brother Clarence, Misters Rivers, Vaughn and Grey, Lord Hastings, King Edward IV's two young sons - and his own wife!

Of course, these days, you don't have to kill your family to be described as a tower of strength - you just have to be strong, reliable, trustworthy, dependable and good in a crisis.

Like footballer David Beckham, who said:

Clip 1: Alex Ferguson was like a father to me. He was a tower of strength.

Clip 2: My husband was a tower of strength when I had that operation - he really looked after me well.

Barmaid: Mr Will, a message from your wife.

She says if you're not home in five minutes, don't bother coming home ever again.

Thomas: The old ball and chain at it again, eh? Come on Will, have another beer!

Will: Hmmm... To beer, or not to beer: that is the question.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

M0935
M0935 1399/03/16

milad towers is big
برج میلاد بزرگتر است

sanami
sanami 1399/03/16

milad tower is big
برج میلاد بزدگ است

Hesamhh
Hesamhh 1399/03/16

do you want a book. ایا کتاب میخوانی

Mehran2
Mehran2 1399/03/15

Miklad Tower is bigبرج میلاد بزرگ است

eshaghi73
eshaghi73 1399/03/15

It's one of my best hobbies
این یکی از بهترين سرگرمی های من است

zangne1234
zangne1234 1399/03/14

Milad Tower is big
برج میلاد بزرگ است

mahdijadidi
mahdijadidi 1399/03/14

یک شب تاریک بود
it wase a dark night

M0935
M0935 1399/03/14

It's one of my best hobbies
این یکی از بهترین سرگرمی های من است

alimoradi10
alimoradi10 1399/03/14

Never let missing decide for you.
هيچ وقت اجازه نده که دلتنگی برای تو تصميم بگيره.

kurdcr7
kurdcr7 1399/03/13

It wase a dark night. یک شب تاریک بود

پست های مشابه

download from manamo download from google play download from bazar download from myket download from iran apps
telegram icon aparat icon instagram icon
logo-samandehi

© Copyright 2016-2020 hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.