array(3) { [0]=> array(4) { ["result"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "نمایش محتوا" ["type"]=> string(1) "1" ["detail"]=> array(1) { [0]=> array(33) { ["ID"]=> string(3) "956" ["freeAccess"]=> string(1) "1" ["access"]=> string(1) "1" ["accessDownload"]=> string(1) "1" ["adsense"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(21) "ابد و یک روز" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV26_V3.jpg" ["type"]=> string(1) "1" ["levelIcon"]=> string(38) "http://api.manamo.ir/image/level_1.png" ["publishDate"]=> string(10) "1397/01/16" ["categoryId"]=> string(2) "20" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["categoryUrl"]=> string(54) "http://api.manamo.ir/upload/categoryIcon/story-new.png" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["viewCount"]=> string(3) "386" ["commentCount"]=> string(1) "0" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" ["nextLessonId"]=> string(3) "957" ["nextType"]=> string(1) "2" ["nextAccess"]=> string(1) "0" ["previousLessonId"]=> string(3) "955" ["previousType"]=> string(1) "1" ["previousAccess"]=> string(1) "0" ["persianDesc"]=> string(4622) "عنوان:ابد و یک روز

متن مکالمه:

گوینده: یک روز بارانی در ماه جولای بود.

ویلیام شیکسپیر و دوست بازیگرش رابرت هارلی در حال تمرین نمایش کمدی رام کردن زن سرکش بودند.

دختر ویلیام در حال تماشای تمرین است.

رابرت هارلی: ویل، من از نمایشات خوشم میاد وقتی همه وانمود میکنند که یکی دیگه هستند!

ویلیام: ممنونم رابرت، تماشاگران هم دوست دارند . برای همین تو نمایش قرار داده شده.

دختر: پدر، من گیج شدم... مرد جوان در لباس معلم کیست؟

ویلیام: اون لوسنتیو هستش دختر. اون وانمود میکنه که معلم هستش که بتونه نزدیک بیانکا باشه، کسی که میخواد باهاش ازدواج کنه.

دختر: پس مردی که لباس لوسنتیو رو پوشیده، لوسنتیو واقعی نیست؟

ویلیام: نه، اون خدمتکار لوسنتیو هستش. اون وانمود میکنه لوسنتیو هستش که لوسنتیو واقعی بتونه وانمود کنه که معلم هستش.

دختر: اوووه! این خیلی رمانتیکه، اینطور نیست رابرت؟

رابرت هارلی: خب این خیلی هوشمندانس ویل، ولی... هیچ جوری نمیتونم فکر نکنم که لوسنتیو باید تو این شرایط مثل یه مرد رفتار کنه: اون زن رو ببره به کلیسا و باهاش ازدواج کنه.

دختر: اووووه...

ویلیام: خب رابرت، این دقیقا همون چیزیه که اتفاق میوفته. خدمتکار دیگر لوسنتیو، بیوندلو بهش میگه که از این بازی ها دست برداره و با بیانکا ازدواج کنه.

چون در غیر این صورت ریسک از دست دادنش رو داره . نه فقط برای همیشه، بلکه برای ابد و یک روز. بذار تمرین کنیم.

رابرت هارلی در نقش بیوندلو: کشیش، منشی و تعداد کافی شاهد به کلیسا ببر.

اگر این چیزی نیست که تو دنبالش هستی، دیگه من حرفی ندارم، مگر پیشنهاد خداحافظی با بیانکا برای ابد و یک روز.

دختر: ابد و یک روز - این خیلی زمان طولانی برای زندگی کردن بدون عشق واقعیت هستش.

گوینده: ما اونها رو اینجا تنها میذاریم.

گذاشتن کاراکتر ها در لباس مبدل یکی از شیوه های محبوب شیکسپیر بود:

نه فقط برای اینکه تماشاگران عاشق این کار بودن،

بلکه این کار این فرصت رو به او میداد تا بتونه تم هایی از کلاس، وضعیت و عشق رو کندوکاو کنه همانطور که نقش های ثروتمند و فقیر، پیر و جوان و کاراکتر های مرد و زن رو با هم عوض میکرد.

عبارت ابد و یک روز به همان معنی هستش که در روزگار شیکسپیر بود: یه چیزی - خوب یا بد - برای همیشه باقی نمیمونه، یا برای مدت خیلی خیلی طولانی.

در آهنگ عاشقانه ابد و یک روز، لیونل ریچی میخونه...

کلیپ ۱: و من عاشق خواهم بود برای همیشه و یک روز روز روز روز روز،

همیشه و یک روز روز روز

کلیپ ۲: اوه، این صف رو نگاه کن! ما برای ابد و یک روز اینجا منتظر میمونیم. بیا فردا برگردیم.

ویلیام: حالا، همگی سر تمرین...

رابرت هارلی: صحبت از شوهران و زن ها شد . کی قرار هستش که خانم شیکسپیر رو به لندن بیاری آقای شیکسپیر؟

ویلیام: خانم شیکسپیر ترجیح میده در خانه تو استرت فورد بمونه... و من هم این رو ترجیح میدم. آوردن، یا نیاوردن: مسئله این است...
" ["englishDesc"]=> string(3005) "Title: forever and a day.

Conversation text:

Narrator: It was a rainy day in July.

William Shakespeare and his actor friend Robert Harley are rehearsing his comedy The Taming of the Shrew.

Will's daughter is watching the rehearsal.

Robert Harley: Will, I do like your plays when everybody pretends to be somebody else!

Will: Thank you, Robert. The audience likes it too – that's why it's in the play.

Daughter: Father, I'm confused… Who is the young man in the teacher's costume?

Will: That is Lucentio, daughter. He is pretending to be a tutor so that he can be near to Bianca, whom he wants to marry.

Daughter: So the man wearing Lucentio's clothes isn't the real Lucentio?

Will: No, he's Lucentio’s servant. He's pretending to be Lucentio so that the real Lucentio can pretend to be a tutor.

Daughter: Ohhh! That's so romantic, isn't it, Robert?!

Robert Harley: Well it's very clever Will, but… I can't help thinking that Lucentio should just be a man about it: take the woman to the church and marry her.

Daughter: Ohhhhh…

Will: Well, Robert, that is exactly what happens. Lucentio's other servant, Biondello, tells him to stop playing games and to just marry Bianca,

because otherwise he risks losing her – not just forever, but forever and a day. Let us rehearse.

Robert Harley as Biondello: To th' church take the priest, clerk, and some sufficient honest witnesses.

If this be not that you look for, I have no more to say, But bid Bianca farewell forever and a day.

Daughter: Forever and a day – that's a long time to live without your true love…

Narrator: We'll leave them there for now.

Putting characters in disguise was one of Shakespeare's favourite devices:

not only because his audiences loved it,

but also because it gave him opportunities to explore themes of class, status and love as he swapped the roles of rich and poor, old and young, and male and female characters.

The phrase forever and a day means the same as it did in Shakespeare's day: something – either good or bad – will last indefinitely, or for a very, very long time.

In his love song Forever and a Day, Lionel Richie sings…

Clip 1: And I'll love you for forever and a day day day day day day day day day day day day,

Forever and a day day day day day day day day…

Clip 2: Oh, look at that queue! We'll be waiting forever and a day. Let's come back tomorrow.

Will: Now, on with the rehearsal everybody…

Robert Harley: Speaking of husbands and wives – when are you bringing Mrs Shakespeare to London, Mr Shakespeare?

Will: Mrs Shakespeare prefers to remain at home in Stratford… and I prefer that too. To bring, or not to bring: that is the question…" ["description"]=> string(1) "-" ["contentDataUrl"]=> string(35) "http://cdn2.manamo.ir/BBCV26_V3.mp4" } } } [1]=> array(4) { ["name"]=> string(24) "پست های مشابه" ["id"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "4" ["detail"]=> array(17) { [0]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "919" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(23) "یک پوند گوشت!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV17_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [1]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "945" ["access"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(34) "هملت واقعا دیوونس؟" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV24_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(12) "رایگان" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [2]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "890" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(47) "تو قلبت رو بستی روی آستینت" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV3_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [3]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "917" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(32) "به دنبال غاز وحشی!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV14_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [4]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "954" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(45) "من یک اینچ هم حرکت نمیکنم" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV25_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [5]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "939" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(46) "من او را بسته بندی می کنم!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV21_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [6]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "886" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(60) "چیزی که اتفاق افتاده دیگه افتاده!" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/bbcV1_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "2" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [7]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "963" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(35) "من تو دردسر افتادم!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV28_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [8]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "944" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(33) "هم خواب های غریبه!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV23_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "2" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [9]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "929" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(29) "دنیا صدف تو هستش" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV20_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [10]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "924" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(26) "هیولای چشم سبز" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV19_V4.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [11]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "921" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(37) "غیر از سکوت چیزی نگو!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV18_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [12]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "913" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(16) "برج قدرت!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV13_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [13]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "903" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(22) "انگشتر جدید!" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV9_V4.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6109" ["userRealName"]=> string(13) "interchangeb2" ["userPictureUrl"]=> string(65) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/Interchange-logo-5.jpg" ["userDescription"]=> string(64) "متد آموزشی دانشگاه کمبریج انگلستان" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [14]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "892" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(30) "ملکه الیزابت اول" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV4_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [15]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "893" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(27) "من باید بد باشم" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV5_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [16]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "887" ["access"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(19) "بهشت حماقت" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/bbcV2_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(12) "رایگان" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } } } [2]=> array(4) { ["name"]=> string(40) "نمایش مطلب بعدی و قبلی" ["id"]=> string(1) "2" ["type"]=> string(1) "3" ["detail"]=> array(1) { [0]=> array(12) { ["nextId"]=> string(3) "957" ["nextAccess"]=> string(1) "0" ["nextTitle"]=> string(17) "مطلب بعدی" ["nextDesc"]=> string(33) "ساحل از کدوم طرفه؟" ["categoryName"]=> string(12) "نماهنگ" ["categoryEnName"]=> string(5) "Music" ["previousId"]=> string(3) "955" ["previousAccess"]=> string(1) "0" ["previousTitle"]=> string(17) "مطلب قبلی" ["previousDesc"]=> string(42) "Modern Talking - No Face No Name No Number" ["nextType"]=> string(1) "2" ["previousType"]=> string(1) "1" } } } }
ورود | ثبت نام | جستجو
0
0
مشاهده این ویدئو

ابد و یک روز

داستان کوتاه (1397/01/16)

برای دسترسی به تمام محتواهای آموزشی و امکانات برنامه باید اکانت خود را شارژ نمایید.

خرید اشتراک

برای مشاهده محتوای کامل این بخش به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

فارسی انگلیسی
عنوان:ابد و یک روز

متن مکالمه:

گوینده: یک روز بارانی در ماه جولای بود.

ویلیام شیکسپیر و دوست بازیگرش رابرت هارلی در حال تمرین نمایش کمدی رام کردن زن سرکش بودند.

دختر ویلیام در حال تماشای تمرین است.

رابرت هارلی: ویل، من از نمایشات خوشم میاد وقتی همه وانمود میکنند که یکی دیگه هستند!

ویلیام: ممنونم رابرت، تماشاگران هم دوست دارند . برای همین تو نمایش قرار داده شده.

دختر: پدر، من گیج شدم... مرد جوان در لباس معلم کیست؟

ویلیام: اون لوسنتیو هستش دختر. اون وانمود میکنه که معلم هستش که بتونه نزدیک بیانکا باشه، کسی که میخواد باهاش ازدواج کنه.

دختر: پس مردی که لباس لوسنتیو رو پوشیده، لوسنتیو واقعی نیست؟

ویلیام: نه، اون خدمتکار لوسنتیو هستش. اون وانمود میکنه لوسنتیو هستش که لوسنتیو واقعی بتونه وانمود کنه که معلم هستش.

دختر: اوووه! این خیلی رمانتیکه، اینطور نیست رابرت؟

رابرت هارلی: خب این خیلی هوشمندانس ویل، ولی... هیچ جوری نمیتونم فکر نکنم که لوسنتیو باید تو این شرایط مثل یه مرد رفتار کنه: اون زن رو ببره به کلیسا و باهاش ازدواج کنه.

دختر: اووووه...

ویلیام: خب رابرت، این دقیقا همون چیزیه که اتفاق میوفته. خدمتکار دیگر لوسنتیو، بیوندلو بهش میگه که از این بازی ها دست برداره و با بیانکا ازدواج کنه.

چون در غیر این صورت ریسک از دست دادنش رو داره . نه فقط برای همیشه، بلکه برای ابد و یک روز. بذار تمرین کنیم.

رابرت هارلی در نقش بیوندلو: کشیش، منشی و تعداد کافی شاهد به کلیسا ببر.

اگر این چیزی نیست که تو دنبالش هستی، دیگه من حرفی ندارم، مگر پیشنهاد خداحافظی با بیانکا برای ابد و یک روز.

دختر: ابد و یک روز - این خیلی زمان طولانی برای زندگی کردن بدون عشق واقعیت هستش.

گوینده: ما اونها رو اینجا تنها میذاریم.

گذاشتن کاراکتر ها در لباس مبدل یکی از شیوه های محبوب شیکسپیر بود:

نه فقط برای اینکه تماشاگران عاشق این کار بودن،

بلکه این کار این فرصت رو به او میداد تا بتونه تم هایی از کلاس، وضعیت و عشق رو کندوکاو کنه همانطور که نقش های ثروتمند و فقیر، پیر و جوان و کاراکتر های مرد و زن رو با هم عوض میکرد.

عبارت ابد و یک روز به همان معنی هستش که در روزگار شیکسپیر بود: یه چیزی - خوب یا بد - برای همیشه باقی نمیمونه، یا برای مدت خیلی خیلی طولانی.

در آهنگ عاشقانه ابد و یک روز، لیونل ریچی میخونه...

کلیپ ۱: و من عاشق خواهم بود برای همیشه و یک روز روز روز روز روز،

همیشه و یک روز روز روز

کلیپ ۲: اوه، این صف رو نگاه کن! ما برای ابد و یک روز اینجا منتظر میمونیم. بیا فردا برگردیم.

ویلیام: حالا، همگی سر تمرین...

رابرت هارلی: صحبت از شوهران و زن ها شد . کی قرار هستش که خانم شیکسپیر رو به لندن بیاری آقای شیکسپیر؟

ویلیام: خانم شیکسپیر ترجیح میده در خانه تو استرت فورد بمونه... و من هم این رو ترجیح میدم. آوردن، یا نیاوردن: مسئله این است...
Title: forever and a day.

Conversation text:

Narrator: It was a rainy day in July.

William Shakespeare and his actor friend Robert Harley are rehearsing his comedy The Taming of the Shrew.

Will's daughter is watching the rehearsal.

Robert Harley: Will, I do like your plays when everybody pretends to be somebody else!

Will: Thank you, Robert. The audience likes it too – that's why it's in the play.

Daughter: Father, I'm confused… Who is the young man in the teacher's costume?

Will: That is Lucentio, daughter. He is pretending to be a tutor so that he can be near to Bianca, whom he wants to marry.

Daughter: So the man wearing Lucentio's clothes isn't the real Lucentio?

Will: No, he's Lucentio’s servant. He's pretending to be Lucentio so that the real Lucentio can pretend to be a tutor.

Daughter: Ohhh! That's so romantic, isn't it, Robert?!

Robert Harley: Well it's very clever Will, but… I can't help thinking that Lucentio should just be a man about it: take the woman to the church and marry her.

Daughter: Ohhhhh…

Will: Well, Robert, that is exactly what happens. Lucentio's other servant, Biondello, tells him to stop playing games and to just marry Bianca,

because otherwise he risks losing her – not just forever, but forever and a day. Let us rehearse.

Robert Harley as Biondello: To th' church take the priest, clerk, and some sufficient honest witnesses.

If this be not that you look for, I have no more to say, But bid Bianca farewell forever and a day.

Daughter: Forever and a day – that's a long time to live without your true love…

Narrator: We'll leave them there for now.

Putting characters in disguise was one of Shakespeare's favourite devices:

not only because his audiences loved it,

but also because it gave him opportunities to explore themes of class, status and love as he swapped the roles of rich and poor, old and young, and male and female characters.

The phrase forever and a day means the same as it did in Shakespeare's day: something – either good or bad – will last indefinitely, or for a very, very long time.

In his love song Forever and a Day, Lionel Richie sings…

Clip 1: And I'll love you for forever and a day day day day day day day day day day day day,

Forever and a day day day day day day day day…

Clip 2: Oh, look at that queue! We'll be waiting forever and a day. Let's come back tomorrow.

Will: Now, on with the rehearsal everybody…

Robert Harley: Speaking of husbands and wives – when are you bringing Mrs Shakespeare to London, Mr Shakespeare?

Will: Mrs Shakespeare prefers to remain at home in Stratford… and I prefer that too. To bring, or not to bring: that is the question…
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

پست های مشابه

logo-samandehi

info@manamo.ir

© Copyright 2016-2020 Hamrah Samaneh. All Rights Reserved.